Hispanomar

Even voorstellen

Sinds 1996 ben ik met mijn onderneming Hispanomar werkzaam als beëdigd tolk en vertaler Spaans en werk o.a. voor een aantal Tolkenbureaus; Politie; Justitie; IND; advocaten; notarissen; bedrijven en particulieren. Ik ben afgestudeerd in de 'Spaanse Taal-en Letterkunde' aan de RU te Utrecht (met als specialisatie vertalen) en volgde de cursus 'Tolk Spaans' aan de ITV Hoge School voor Tolken en Vertalen en de cursus 'Gerechtstolken bij Strafzaken' aan het SIGV. In het kader van de Permanente Educatie, volg ik ieder jaar diverse cursussen en zo heb ik o.a. de specialisatie Politietolk, Taptolk, Witwassen en Burgerzaken verkregen. Ik ben beëdigd als tolk en vertaler door de Rechtbank te Rotterdam en opgenomen in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie, WBTV nr. 86. Ik ben Lid van de Orde van Registertolken-en Vertalers.


Marjolein van Katwijk